Visens Venner, Horsens.

DGI Landsstævne 2004.

Horsens Ny Teater.

Undervisningsministeriet.

Finansministeriet.

Visens Venner, Silkeborg.

DGI Vingsted.

DGI Sønderjylland.

Sydslesvigsk Forening, Flensborg.

Café Hansen & Jensen, Frederikshavn.

Indenrigsministeriet.

Flensborg Avis.

Unionsbanken Flensborg.

Sydslesvigsk Forening, Tønning.

Holstebroegnens Lærerkreds.

Billund Kommune.

Nordea Bank Danmark.

Hedensted Kommune.

Thyborøn - Harboøre Kommune.

Tårnby Kommune.

Ringkøbing Amt.

Forbundet Af Offentlige Ansatte.

Gymnastikinstruktørernes Landsforening.

Danmarks Fysik- og Kemilærer Forening.

FOF Landsorganisationen.

FOF Frederikshavn.

Rødding Rock og Rytme.

Hindsgavl Kursuscenter.

Dalum Landbrugsskole.

Københavns Lærerforening.

Sydslesvigsk Forening.

Dansk Generalsekretariat.

De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Kulturforvaltningen, Vejle.

Vejle Amt.

FOF, Horsens.

Snaptun Færgegård.

FOF, Kolding.

Strøgforeningen, Vejle.

FOF, Vejle.

Danmarks Fysiklærerforening.

Jerlev Brugsforening.

Danmarks Skolebibliotekarforening.

Give Gymnastikforening.

Visens Venner, Vejle.

Højen Brugsforening.

Vandel Ungdomsskole.

Amtscentret for Undervisning, Vejle.

Danmarks Lærerforening, Kreds 84.

Danmarks Lærerforening, Viborg Amtskreds.

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger.

Uldum Højskole.

Ladelund Landbrugsskole.

Personforvaltningen, Vejle Kommune.

Asmildskloster Landbrugsskole.

Bygholm Landbrugsskole.

De Fynske Landboforeninger.

Fyens Amt.

Danmarks Lærerforening, Kreds 153.

Danmarks Lærerforening, Kreds 55.

Assens Kommune.

Søby Kirke.

Ørum Præstegård.

Dansk Sygeplejeråd.

Herningegnens Lærerforening.

Sydslesvigsk Forening, Husum.

FOF, Esbjerg.

Egtved Kommune.

Forsorg & Hospital.

Ribe-Malt Lærerkreds.

Byggeriets Arbejdsgivere, Vejle.

Grejs Lokalhistorisk Forening.

Gudenåens Andel.

Struer Kommune.

Laugesens Have.

Bøgevangskolen, Vejle.

Børnesagens Fællesråd, København.

Givskud Zoo.

Socialpædagogernes Specialforbund.

Ungdommens Vel, Kolding.

Roselundcentret, Herning.

FTF Vestsjællands Amt.

Økolariet, Vejle.

Foreningen af Husholdningsskoler, Danmark.

FTF, København.

Hotel Scandia, Slesvig.

Hotel Nordfriesland, Tønning.

Superbrugsen, Hårby.

Dagligbrugsen, Højen.

Danske Apoteksassistenters Forening.

Vinderup Realskole. Brædstrup Borgerforening.

Sevel Borgerforening.

Superbrugsen, Jels.

Danmarks Realskoleforening.

VFU-sekratariet, Skive.

Frederikssund Privat Realskole.

Ældresagen, København V.

EUC, Viborg.

Frie Grundskolers Sekretærforening.

Faster Andelskasse, Skjern.

Ensted Folk- og Viseforening, Åbenrå.

Danmarks Realskoleforening, København.

Dansk Oplysningsforbund, Odense.

Stenhus Kostskole, Holbæk.

Frie Grundskolers Læreforening, Århus.

Frederikssund Private Realskole.

Ringe Kost- og Realskole.

Vejle Kalk- og Mørtelværk.

Hjørring Private Realskole.

Forældreskolen, Århus.

Superbrugsen, Erritsø.

Sparrekassen, Midtfjord.

Højen Forsamlingshus.

Danmarks Lærerforening, Vejle Kreds.

Rønshoved Højskole.

Marie Jørgensens Skole, Odense.

Pinenhus.

Projektorganisationen Jelling.

Amtscentret for Undervisning, Herning.

Skive Kommune.

Kvickly, Vejle.

Brugsen, Hatting.

Superbrugsen, Vonsild.

Thrige Menighedsråd.

Ølsted Menighedsråd.

Aaskov Kommune.

Ringgive Menighedsråd.

Skjoldhøjskolen, Randers.

Hvidbjerg Centralskole, Thyholm.

Sundhedscenter Nord, Horsens.

Her har vi også spillet, sunget & grint!